Om Aqua
Sjukvård
Förebyggande
Företagshälsovård
Vaccinationer
Samarbetspartners
Övrigt
Kontakta oss

Aquas tjänster är väl beprövade. Vi strävar efter att erbjuda de bästa behandlingsalternativen och utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att säkerställa en god kvalité.

Läs mer om våra hälsotjänster genom att klicka på någon av länkarna här:


Hälsokontroll Hälsoprofilbedömning Vaccinationer
Drogtest Friskvård Rehabilitering
Arbetsmiljöarbete Chefscoaching Psykiatriker/psykologitjänster
Utbildningar/föreläsningar DNA-profil


Hälsokontroll

I god tid före hälsokontrollen får medarbetaren ett välkomstbrev med en blodprovsremiss och en hälsoenkät bifogade. På mottagningen/på ert företag får medarbetaren träffa läkare och sjuksköterska. Hälsokontrollen är ett utmärkt hjälpmedel vid t ex nyanställningar vid tecknande av försäkringar samt vid lagstadgade hälsokontroller.

Hälsoprofilbedömning

Är en vetenskapligt förankrad och utprovad metod för att motivera till förändringar i livsstil och hälsovanor. Med metoden kan man på individ- och gruppnivå göra en kartläggning av friskvårdsbehovet.

Drogtester

Vi genomför alkohol- och drogtester, efter era behov, på arbetsplatsen eller på vår mottagning.

Friskvård

Att aktivt satsa på friskvård, visar sig vara lönsamt över tid. Några av våra mycket omtyckta tjänster är massage, stegtävling och Pilates m.m.

Rehabilitering

Tidig och effektiv rehabilitering ger ett bra resultat! Med hjälp av vår kompetenta sjukgymnast, arbetsterapeut och naprapat utarbetas ett åtgärdsprogram med uppföljning och utvärdering. Vi samarbetar med försäkringskassan och metoden vi använder heter SASSAM.

Arbetsmiljöarbete

Vår arbetsmiljöingenjör eller ergonom kommer ut till ert företag och gör en arbetsmiljögenomgång. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med strukturerat arbetsmiljöarbete och kan tillsammans med er arbeta fram ett kvalitetsledningssystem eller andra liknande tjänst som ni önskar. Vi kan vid behov fungera som ett stöd för HR-chefen eller personalavdelningen.

Chefscoaching

Coachen kan erbjuda individuell utveckling som anpassas efter den coachades förutsättningar, behov och sammanhang.

Psykiater/psykologtjänster

Vårt erfarna team av psykiater, psykolog och psykoterapeut kan erbjuda konflikt-, stress- samt krishantering för olika personalgrupper. Tjänsterna kan erbjudas enskilt, i grupp samt vid akut krishantering.

Utbildningar/föreläsningar

Vi skräddarsyr föreläsningar och temadagar tillsammans med er. Här är exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Organisation och ledarskap t ex LAS, AML, MBL och SEML.
  • Stresshantering, mindfulness och KASAM
  • Utbildning i hälsoförebyggande åtgärder
  • HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning)och första-hjälpen

DNA-profil

Aqua har möjlighet att med hjälp av DNA-teknik göra genetiska hälsoprofiler. Dessa DNA-profiler visar vilka DNA-varianter du bär på, utifrån resultaten av dessa beräknas en eventuell risk att drabbas av den sjukdom du har valt att testa dig för.« Till överst på sidan »