Om Aqua
Sjukvård
Förebyggande
Företagshälsovård
Vaccinationer
Samarbetspartners
Övrigt
Kontakta oss


Hur mår företagets viktigaste resurs? Vill ni behålla sunda och friska medarbetare över tid eller har ni medarbetare som är i behov av rehabilitering, friskvård eller läkarkontroll?

Tveka inte att kontakta oss på Aqua företagshälsovård, vi är auktoriserade och anslutna till försäkringskassan. Att ansluta sig till oss är kostnadsfritt, ni betalar för de tjänster ni väljer att använda. Inga dolda avgifter tillkommer.

Våra tjänster:

Hälsokontroller
När vi utför lagstadgade hälsokontroller arbetar vi enligt de allmänna föreskrifter som finns i AFS 2005:6. Yrkesgrupper som omfattas av föreskrifterna är yrkesförare, personal inom livsmedelsbranschen samt nattarbetare.

Vaccinationer
För att minimera sjukfrånvaron under influensatider kan vi komma ut till ert företag och vaccinera. Vill ni hellre ha hjälp med detta på vår mottagning så går det lika bra. Vi kan även hjälpa er med resevaccinationer.

Friskvård
Att aktivt satsa på friskvård är lönsamt över tid. Några av våra populära tjänster är massage och stegräkningstävling.

Sjukvård
Våra läkare är specialister i allmänmedicin och företagshälsovård. Sjuksköterskorna är distrikts- och företagssköterskor.

Rehabilitering
Tidig och effektiv rehabilitering ger ett bra resultat. Vår rehabkoordinator är navet i processen och teamet kring arbetsförmågebedömningar och med hjälp av vår kompetenta sjukgymnast, arbetsterapeut samt naprapat utarbetar teamet ett åtgärdsprogram med efterföljande uppföljning och utvärdering.

Arbetsmiljö
Som ett stöd för en väl fungerande arbetsmiljö kan vi komma till ert företag för en ergonomigenomgång. Behöver ni strukturera det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi verktygen att hjälpa er med detta. Vi kan även fungera som ett stöd till HR-chefen/avdelningen i olika personalfrågor.

Chefscoaching
Anpassas individuellt efter behov och önskemål.

Psykoterapi
Vårt erfarna team av psykiater, psykolog och psykoterapeut kan erbjuda konflikthantering. Denna kan erbjudas enskilt, i grupp samt som akut krishantering.

Föreläsningar, frukostmöten och temadagar
Vi skräddarsyr föreläsningar och temadagar tillsammans med er. Exempel på områden vi har utbildning inom och erfarenhet av är:

  • Organisation och ledarskap
  • Stresshantering och mindfulness
  • HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning)
  • Grundläggande hygienutbildning