Om Aqua
Sjukvård
Förebyggande
Företagshälsovård
Vaccinationer
Samarbetspartners
Övrigt
Kontakta oss

Aqua företagshälsovård är specialister inom hälso- och friskvård, arbetsmiljö, rehabilitering samt till viss del inom sjukvård. Vi välkomnar både företag och privatpersoner! Hos oss är det kostnadsfritt att vara ansluten, ni betalar endast för de tjänster ni har behov av.

Företag som väljer att bli avtalskund med oss får tillgång till en företagshälsovård med ett brett utbud av kompetenser och väletablerad specialistvård. Vår strävan är att anpassa oss efter era behov och efter hur er verksamhet ser ut.

Vi på Aqua arbetar med regelbunden återkoppling och avstämningsmöten, där vi diskuterar behov och önskemål.

Mottagningen finns i Gamla stan. Vi har hög tillgänglighet och kan utföra alla våra tjänster såväl på mottagningen som ute på ert företag.

Vi finns även representerade i Göteborg, Malmö och Trelleborg.
Läs mer:
Statens folkhälsoinstitut
Socialstyrelsen